Mo hinh san xuat rau qua an toan dau tien tai Luan Khe

Ngày 11/04/2014 14:49:25

Mo hinh trong dua chuot tai thon An Nhan xa Luan Khe nam 2014

Ông Cầm Minh Lăng thôn An Nhân - Luận Khê, không để diện tích đất sản xuất bỏ hoang, ông đã tận dụng diện tích đất không sản xuất được lúa nước, với khoảng 80m2 ông đã mạnh dạn trồng cây dưa chuột với hy vọng có nguồn hàng bán trên thị trường là một nguồn rau sạch phục vụ thị trường, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình, vườn dưa chuột của ông tuy diện tích nhỏ nhưng đến nay đã cho thu hoạch từ cuối tháng 3 năm 2014 đến nay được khoảng hơn 300kg, ông phấn khởi nói, kiến thức tôi chỉ học hỏi bạn bè máy người miền suôi rồi tôi về tự làm, đến nay đã cho thu hoạch, nhờ vườn dưa chuột tôi cũng có một phần thu nhập nho nhỏ góp phần đỡ khó khăn kinh tế của gia đình

Mo hinh san xuat rau qua an toan dau tien tai Luan Khe

Đăng lúc: 11/04/2014 14:49:25 (GMT+7)

Mo hinh trong dua chuot tai thon An Nhan xa Luan Khe nam 2014

Ông Cầm Minh Lăng thôn An Nhân - Luận Khê, không để diện tích đất sản xuất bỏ hoang, ông đã tận dụng diện tích đất không sản xuất được lúa nước, với khoảng 80m2 ông đã mạnh dạn trồng cây dưa chuột với hy vọng có nguồn hàng bán trên thị trường là một nguồn rau sạch phục vụ thị trường, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình, vườn dưa chuột của ông tuy diện tích nhỏ nhưng đến nay đã cho thu hoạch từ cuối tháng 3 năm 2014 đến nay được khoảng hơn 300kg, ông phấn khởi nói, kiến thức tôi chỉ học hỏi bạn bè máy người miền suôi rồi tôi về tự làm, đến nay đã cho thu hoạch, nhờ vườn dưa chuột tôi cũng có một phần thu nhập nho nhỏ góp phần đỡ khó khăn kinh tế của gia đình