Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
65
Tuần này:
277
Tháng này:
1042
Tất cả:
248269

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 30/09/2020 15:39:10

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Cán bộ, công chức

1

Vi Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy

0866150005

2

Cầm Bá Thôn

PBT. ĐU-CT. HĐND

0988356011

3

Lương Văn Thạch

CT. UBND

0979515216

4

Vi Thị Luyến

PCT. HĐND

0348208583

5

Lang Văn Thỏa

CT. UBMTTQ

0971624335

6

Vi Văn Phòng

PCT. UBND

0979626837

7

Lang Thanh Xuân

PCT. UBND

0987449208

8

Lương Văn Lợi

BT Đoàn TNCSHCM

0976154223

9

Lương Thị Biên

CT Hội LHPN

0374128245

10

Vi Thị Vinh

CT Hội Nông dân

0385536110

11

Vi Văn Ước

CT Hội CCB

0762044101

12

Cầm Văn An

CHT BCH QS

0374534558

13

Nguyễn Văn Dương

Trưởng CA

0961380386

14

Phạm Ngọc Cảnh

CC Văn phòng TK

0977369952

15

Vi Văn Nhất

CC Văn phòng TK

0961874322

16

Lương Văn Đoàn

CC KT ngân sách

0868264123

17

Lang Anh Tuấn

CC CS-VHXH

0329850676

18

Lang Đức Tài

CC CSLĐ TBXH

0368121169

19

Lang Thanh Văn

CC Địa chính XD-ĐT

0914823382

20

Mai Thị Hiếu

CC Địa chính NN

0947217765

21

Lang Văn Đoàn

CC Tư pháp - HT

0385534486

22

Bùi Đình Đức

CC Tư pháp - HT

0866163581

23

Lò Thị Thắng

CC Văn thư lưu trữ

0858273816

II

Cán bộ bán chuyên trách, hội đặc thù

1

Lang Văn Quyền

Xã đội phó

0979546703

2

Lang Thanh Tiên

Phó CT MTTQ

0337526791

3

Cầm Bá Đại

Phó Đoàn TN

0365307095

4

Vi Thị Vân

Phó CT Hội PN

0347278216

5

Lương Văn Lành

Phó CT Hội ND

0988502491

6

Cầm Bá Thêm

Phó CT Hội CCB

0867811583

7

Cầm Bá Tuyên

Cán bộ thú y

0335643353

8

Cầm Bá Níu

Chủ tịch Hội NCT

0333079527

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Cán bộ, công chức

1

Vi Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy

0866150005

2

Cầm Bá Thôn

PBT. ĐU-CT. HĐND

0988356011

3

Lương Văn Thạch

CT. UBND

0979515216

4

Vi Thị Luyến

PCT. HĐND

0348208583

5

Lang Văn Thỏa

CT. UBMTTQ

0971624335

6

Vi Văn Phòng

PCT. UBND

0979626837

7

Lang Thanh Xuân

PCT. UBND

0987449208

8

Lương Văn Lợi

BT Đoàn TNCSHCM

0976154223

9

Lương Thị Biên

CT Hội LHPN

0374128245

10

Vi Thị Vinh

CT Hội Nông dân

0385536110

11

Vi Văn Ước

CT Hội CCB

0762044101

12

Cầm Văn An

CHT BCH QS

0374534558

13

Nguyễn Văn Dương

Trưởng CA

0961380386

14

Phạm Ngọc Cảnh

CC Văn phòng TK

0977369952

15

Vi Văn Nhất

CC Văn phòng TK

0961874322

16

Lương Văn Đoàn

CC KT ngân sách

0868264123

17

Lang Anh Tuấn

CC CS-VHXH

0329850676

18

Lang Đức Tài

CC CSLĐ TBXH

0368121169

19

Lang Thanh Văn

CC Địa chính XD-ĐT

0914823382

20

Mai Thị Hiếu

CC Địa chính NN

0947217765

21

Lang Văn Đoàn

CC Tư pháp - HT

0385534486

22

Bùi Đình Đức

CC Tư pháp - HT

0866163581

23

Lò Thị Thắng

CC Văn thư lưu trữ

0858273816

II

Cán bộ bán chuyên trách, hội đặc thù

1

Lang Văn Quyền

Xã đội phó

0979546703

2

Lang Thanh Tiên

Phó CT MTTQ

0337526791

3

Cầm Bá Đại

Phó Đoàn TN

0365307095

4

Vi Thị Vân

Phó CT Hội PN

0347278216

5

Lương Văn Lành

Phó CT Hội ND

0988502491

6

Cầm Bá Thêm

Phó CT Hội CCB

0867811583

7

Cầm Bá Tuyên

Cán bộ thú y

0335643353

8

Cầm Bá Níu

Chủ tịch Hội NCT

0333079527