Truy cập

Hôm nay:
130
Hôm qua:
65
Tuần này:
349
Tháng này:
1114
Tất cả:
248341

Mục tiêu chuyển đổi cây trông với hình thức sen canh

Ngày 31/10/2016 00:00:00

Mô hình trồng cam sen gừng tăng thu nhập trên một diện tích đất sản xuất

Thực hiện Nghị quyết số 09 của ban thường vụ Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện Miền Núi đến năm 2020, thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Luận Khê về tăng cường chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cây trồng trên địa bàn, với lợi thế thổ nhưỡng của Luận Khê, UBND xã đã phát động và chỉ đạo nhân dân trên địa bàn mạnh giạn đầu tư trồng thí điểm cây có múi, tại thôn An nhân - Luận Khê hộ nông dân đã mạnh giạn đầu tư làm mô hình cam trồng sen gừng, sau một năm thực hiện cho kết quả, cam phát triển mạnh, gừng tốt, nhiều củ, vốn đầu tư hết 21.000.000đ/ 1000m2 cả 2 loại cây trồng, sản phẩm gừng ước tính đạt 3000kg, chuẩn bị cho thu hoạch. cam được lưu gốc trên 10 năm và thu hoạch hàng năm, trên một diện tích đất tận dụng được như vậy có thể nói cho tăng thu nhập so với trồng một loại cây rất cao và trồng các loại cây bản địa trước đây của bà con.
- Khó khăn: để mở rộng được mô hình như vậy nguồn vốn đàu tư đối với hộ nông dân rất là khó khăn, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho các hộ làm mô hình đối với vùng dân tộc miền núi chuyển đổi cây trồng. việc chăm sóc đòi hỏi người nông dân phải nắm vững kỹ thuật và tận tụy.
Thực hiện Nghị quyết số 09 của ban thường vụ Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện Miền Núi đến năm 2020, thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Luận Khê về tăng cường chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cây trồng trên địa bàn, với lợi thế thổ nhưỡng của Luận Khê, UBND xã đã phát động và chỉ đạo nhân dân trên địa bàn mạnh giạn đầu tư trồng thí điểm cây có múi, tại thôn An nhân - Luận Khê hộ nông dân đã mạnh giạn đầu tư làm mô hình cam trồng sen gừng, sau một năm thực hiện cho kết quả, cam phát triển mạnh, gừng tốt, nhiều củ, vốn đầu tư hết 21.000.000đ/ 1000m2 cả 2 loại cây trồng, sản phẩm gừng ước tính đạt 3000kg, chuẩn bị cho thu hoạch. cam được lưu gốc trên 10 năm và thu hoạch hàng năm, trên một diện tích đất tận dụng được như vậy có thể nói cho tăng thu nhập so với trồng một loại cây rất cao và trồng các loại cây bản địa trước đây của bà con.
- Khó khăn: để mở rộng được mô hình như vậy nguồn vốn đàu tư đối với hộ nông dân rất là khó khăn, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho các hộ làm mô hình đối với vùng dân tộc miền núi chuyển đổi cây trồng. việc chăm sóc đòi hỏi người nông dân phải nắm vững kỹ thuật và tận tụy.