ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ TRƯỞNG BỘ TT&TT

Chuyển đổi số giống như các trang mạng xã hội

Tin tức sự kiện

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ TRƯỞNG BỘ TT&TTỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ TRƯỞNG BỘ TT&TT
ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TRƯỜNG HỌCỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TRƯỜNG HỌC
ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
CHUYỂN ĐỔI SỐCHUYỂN ĐỔI SỐ
LỄ GẶP MẶT QUÂN NHÂN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2024LỄ GẶP MẶT QUÂN NHÂN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2024
ĐẠI HỘI MTTQ XÃ LUẬN KHÊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2024 - 2029ĐẠI HỘI MTTQ XÃ LUẬN KHÊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2024 - 2029
LẾ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂYLẾ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY
MÙNG THỌ CÁC CỤ CAO NIÊN NĂM 2024MÙNG THỌ CÁC CỤ CAO NIÊN NĂM 2024

Tin chính trị

Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong các ngày từ 14 đến 25-2, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có các cuộc làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Việc thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến 2020.