Đề xuất mới của Tổng LĐLĐ VN về tuổi hưu, tiền lương và giờ làm thêm

Trước thềm Kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, Tổng LĐLĐ VN đã công bố hàng loạt đề xuất mới liên quan tới nhiều nội dung trong Dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012, như: Tuổi hưu của nữ nên dừng ở 58, giảm giờ làm trong tuần, thêm 3 ngày nghỉ lễ trong năm, bảo vệ lao động nữ mang thai…

Tin tức sự kiện

Đề xuất mới của Tổng LĐLĐ VN về tuổi hưu, tiền lương và giờ...Đề xuất mới của Tổng LĐLĐ VN về tuổi hưu, tiền lương và giờ làm thêm
Kết quả 3 năm thực hiện NQ số 09 của UBND huyện Thường Xuân...Kết quả 3 năm thực hiện NQ số 09 của UBND huyện Thường Xuân về nếp sống văn minh
Mục tiêu chuyển đổi cây trông với hình thức sen canhMục tiêu chuyển đổi cây trông với hình thức sen canh
Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND xã...Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban UBND
Thông báo lịch cắt điệnThông báo lịch cắt điện
Mô hình chuyển đổi cây trồng từ vùng đất mới trong xã Luận...Mô hình chuyển đổi cây trồng từ vùng đất mới trong xã Luận Khê - Thường Xuân - Thanh Hóa
Tập huấn cổng thôn tin điện tử cho cán bộ, công chức xã...Tập huấn cổng thôn tin điện tử cho cán bộ, công chức xã Luận Khê
chuyển giao sử dụng cổng thông tin điện tửchuyển giao sử dụng cổng thông tin điện tử

Tin chính trị

Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong các ngày từ 14 đến 25-2, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có các cuộc làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Việc thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến 2020.