Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
65
Tuần này:
293
Tháng này:
1058
Tất cả:
248285

UBND XÃ

Ngày 27/02/2014 10:37:28


LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Cầm Thanh Xứng
Điện thoại:
Thư điện tử:
xungtuyet@gmail.com
2.Phó Chủ tịch:
Lang Văn Thỏa
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN NGHÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)
1.Cán bộ :
Phạm Minh Thảo
Điện thoại:
0919722952
Thư điện tử:
phamthaolk@gmail.com
3.Tài Chính – Kế Toán
1.Cán bộ :
Lương Văn Đoàn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Hồ Thị Nhung
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Nông Nghiệp - PTNT
1.Cán bộ :
Mai Thị Hiếu
Điện thoại:
0947217765
Thư điện tử:
hieumailk@gmail.com
5.Lao Động - TBXH
1.Cán bộ :
Lang Thanh Xuân
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Vi Văn Chung
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Địa chính
1.Cán bộ :
Lang Thanh Văn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Lang Đức Tài
Điện thoại:
Thư điện tử:
8.Tư Pháp
1. Cán bộ :
Lang Văn Đoàn
Điện thoại:
Thư điện tử:

2. Cán bộ:Lê Thị Thảo Điện thoại: 0986320388
Thư điện tử: thaolamduc@gmail
9.Văn Hóa Thông Tin
1.Cán bộ :
Lang Anh Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Cầm Thanh Xứng
Điện thoại:
Thư điện tử:
xungtuyet@gmail.com
2.Phó Chủ tịch:
Lang Văn Thỏa
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN NGHÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)
1.Cán bộ :
Phạm Minh Thảo
Điện thoại:
0919722952
Thư điện tử:
phamthaolk@gmail.com
3.Tài Chính – Kế Toán
1.Cán bộ :
Lương Văn Đoàn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Hồ Thị Nhung
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Nông Nghiệp - PTNT
1.Cán bộ :
Mai Thị Hiếu
Điện thoại:
0947217765
Thư điện tử:
hieumailk@gmail.com
5.Lao Động - TBXH
1.Cán bộ :
Lang Thanh Xuân
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Vi Văn Chung
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Địa chính
1.Cán bộ :
Lang Thanh Văn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Lang Đức Tài
Điện thoại:
Thư điện tử:
8.Tư Pháp
1. Cán bộ :
Lang Văn Đoàn
Điện thoại:
Thư điện tử:

2. Cán bộ:Lê Thị Thảo Điện thoại: 0986320388
Thư điện tử: thaolamduc@gmail
9.Văn Hóa Thông Tin
1.Cán bộ :
Lang Anh Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử: