Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
65
Tuần này:
276
Tháng này:
1041
Tất cả:
248268

Công tác vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư" xã Luận Khê

Ngày 28/07/2014 15:16:07

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014 UBND xã Luận Khê phối hợp với BQL thôn Sông Đằn tổ chức thành công lễ khai trương xây dựng làng văn hóa. Đây là sự kiện thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân dân trong thôn nói riêng và lãnh đạo xã Luận Khê nói chung.

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014 Thôn Sông Đằn – xã Luận Khê tổ chức khai trương xây dựng làng văn hóa

Về tham dự buổi lễ có đồng chí: Cầm Bá Huyến trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Thường Xuân – Phó ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH”, Đồng chí Lò Văn Thành trưởng phòng công thương- thành viên ban chỉ đạo xã Luận Khê, Nguyễn Xuân Cường - giám đốc trung tâm VH - TT huyện Thường Xuân, các đồng chí cán bộ phòng VHTT huyện, TTVH huyện, Về phía lãnh đạo xã có đồng chí: Lang Thanh Lê - Bí thư Đảng Ủy xã, đồng chí: Lang Văn Thỏa - Phó chủ tịch UBND xã, đồng chí: Lương Văn Thạch - Phó bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể xã, đại diện thường trực UBND các xã bạn cùng cán bộ 12 thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là sự có mặt của toàn thể bà con nhân dân thôn Sông Đằn.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tại buổi lễ đại diện cho bà con trong thôn Sông Đằn đã hứa quyết tâm xây dựng thành công làng văn hóa trong thời gian tới.
Tại lễ khai trương đồng chí Cầm Bá Huyến trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Thường Xuân – Phó ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện Thường Xuân có ý kiến
chỉ đạo toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Sông Đằn phải quyết tâm thực hiện tốt theo chỉ thị 09 của chủ tịch UBND huyện Thường Xuân. Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trước hết mọi gia đình cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu. Thôn có 28 hộ trong đó hộ nghèo chiếm 29%. Vẫn là tỷ lệ cao chính vì vậy mọi người hảy cố gắng thay đổi cách sống, tư duy để phát triển kinh tế, tiến đến năm 2020 thôn sẽ thoát nghèo.

Trong buổi lễ cũng được nghe đồng chí Lang Văn Thỏa - Phó chủ tịch UBND xã: Xây dựng làng văn hóa là xây dựng cho mình cho cộng đồng hướng tới ấm no hạnh phúc và phát huy được truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, góp phần cùng cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt các mục tiêu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - ANQP mà Nghị quyết xã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban vận động xây dựng làng văn hóa của thôn, cùng toàn thể nhân dân trong thôn cùng nhau thực hiện nghiêm túc hương ước đã đề ra. Các đồng chí trong Ban vận động phải hoạt động liên tục để tạo ra động lực thúc đẩy nhân dân trong thôn cùng nhau thực hiện tốt Hương ước để xây dựng thành công thôn văn hóa".

Công tác vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư" xã Luận Khê

Đăng lúc: 28/07/2014 15:16:07 (GMT+7)

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014 UBND xã Luận Khê phối hợp với BQL thôn Sông Đằn tổ chức thành công lễ khai trương xây dựng làng văn hóa. Đây là sự kiện thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân dân trong thôn nói riêng và lãnh đạo xã Luận Khê nói chung.

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014 Thôn Sông Đằn – xã Luận Khê tổ chức khai trương xây dựng làng văn hóa

Về tham dự buổi lễ có đồng chí: Cầm Bá Huyến trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Thường Xuân – Phó ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH”, Đồng chí Lò Văn Thành trưởng phòng công thương- thành viên ban chỉ đạo xã Luận Khê, Nguyễn Xuân Cường - giám đốc trung tâm VH - TT huyện Thường Xuân, các đồng chí cán bộ phòng VHTT huyện, TTVH huyện, Về phía lãnh đạo xã có đồng chí: Lang Thanh Lê - Bí thư Đảng Ủy xã, đồng chí: Lang Văn Thỏa - Phó chủ tịch UBND xã, đồng chí: Lương Văn Thạch - Phó bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể xã, đại diện thường trực UBND các xã bạn cùng cán bộ 12 thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là sự có mặt của toàn thể bà con nhân dân thôn Sông Đằn.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tại buổi lễ đại diện cho bà con trong thôn Sông Đằn đã hứa quyết tâm xây dựng thành công làng văn hóa trong thời gian tới.
Tại lễ khai trương đồng chí Cầm Bá Huyến trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Thường Xuân – Phó ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện Thường Xuân có ý kiến
chỉ đạo toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Sông Đằn phải quyết tâm thực hiện tốt theo chỉ thị 09 của chủ tịch UBND huyện Thường Xuân. Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trước hết mọi gia đình cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu. Thôn có 28 hộ trong đó hộ nghèo chiếm 29%. Vẫn là tỷ lệ cao chính vì vậy mọi người hảy cố gắng thay đổi cách sống, tư duy để phát triển kinh tế, tiến đến năm 2020 thôn sẽ thoát nghèo.

Trong buổi lễ cũng được nghe đồng chí Lang Văn Thỏa - Phó chủ tịch UBND xã: Xây dựng làng văn hóa là xây dựng cho mình cho cộng đồng hướng tới ấm no hạnh phúc và phát huy được truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, góp phần cùng cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt các mục tiêu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - ANQP mà Nghị quyết xã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban vận động xây dựng làng văn hóa của thôn, cùng toàn thể nhân dân trong thôn cùng nhau thực hiện nghiêm túc hương ước đã đề ra. Các đồng chí trong Ban vận động phải hoạt động liên tục để tạo ra động lực thúc đẩy nhân dân trong thôn cùng nhau thực hiện tốt Hương ước để xây dựng thành công thôn văn hóa".