Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
65
Tuần này:
306
Tháng này:
1071
Tất cả:
248298

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2020

Ngày 01/10/2020 10:30:18

Sáng nay ngày 4/9/2020 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020 tại hội trường UBND xã

Sáng nay, ngày 4/9/2020 tại hội trường UBND xã Luận Khê tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020. Tham gia hội nghị có thường trực Đảng ủy- HDND-UBND- UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, khuyến nông viên, cán bộ, công chức, ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc gia cầm cấp xã.

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 1/9/2020 của UBND Huyện Thường Xuân về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 17/2/2020 của UBND xã Luận Khê về việc phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã BND, xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt II/2020 trên địa bàn xã với những nội dung sau:

I.Mục đích yêu cầu

1.Mục đích

Tiêm phòng vacxin tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm kết hợp với biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng an toàn sinh học trong chăn nuôi nhằm khống chế dịch bệnh bảo vệ phát triển sản xuất chăn nuôn, bảo vệ an toàn thực phẩm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm ở động vật lây lan sang người.

2.Yêu cầu

Sử dụng vacxin đúng đối tượng, quy trình kỷ thuật đảm bảo an toàn hiệu quả, thực hiện đúng tiến độ thời gian và nội dung của kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát tiêm phòng lập danh sách ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng cập nhật báo cáo tiến độ, tổng kết kết quả tiêm phòng theo yêu cầu của ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm.

II.Nội dung

1.Đối tượng tiêm phòng

Đàn gia súc , gia cầm thuộc diện tại các hộ gia đình, các trang trại cơ sở chăn nuôi của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

2.Phạm vi tiêm phòng

* Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tiêm phòng cho đàn trâu, bò

+ Vacxin tụ huyết trùng(THT), lỡ mồm long móng(LMLM). Tiêm phòng cho đàn trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng và trâu, bò đã được tiêm phòng nhưng đã hết thời gian miễn dịch.

- Tiêm phòng cho đàn chó

+Tiêm phòng vacxin dại chó

- Tiêm phòng cho đàn lợn

+Tiêm vacxin LMLM, tai xanh tiêm phòng cho lợn nái và lợn đực giống.

+ Vacxin dịch tả, tụ dấu tiêm phòng cho đàn lợn ở độ tuổi tiêm phòng và lợn đã được tiêm nhưng đã hết thời gian miễn dịch.

+ Vacxin Lép tô, phó thương hàn tiêm cho lợn ở những vùng có ổ dịch cũ.

- Tiêm phòng cho đàn gia cầm

-Tiêm phòng vacxin Niucatson, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm trên địa bàn xã các hộ chăn nuôi chủ động kinh phí mua vacxin tiêm phòng định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

-Tiêm phòng vacxin dịch cúm gia cầm ở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ. Khi có ổ dịch xảy ra tổ chức tiêm bao vây cho tất cả gia cầm tại địa bàn và các thôn xung quanh.

*Các Loại vacxin sử dụng

Theo hướng dẫn của chi cục thú y tỉnh và vacxin 30a hỗ trợ.

2.Thời gian tổ chức tiêm phòng
- Từ ngày 1/9 đến 4/9/2020 UBND xã triển khai công tác tiêm phòng tại xã, kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công các thành viên tham gia chỉ đạo các thôn, bản.

- Từ ngày 4/9 đến 6/9/2020 các thành viên ban chỉ đạo xã cùng với ban quản lý thôn tổ chức họp dân triển khai chặt chẽ công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, thông báo lịch tiêm để nhân dân biết, tham gia ra cố định gia súc, bắt giữ đàn chó mèo và nhốt đàn gia cầm thuận lợi cho việc tiêm phòng.

- Ngày 4/9/2020 thú y xã nhận vật tư, vắc xin tại trạm thú y.

- Ngày 7/9/2020 toàn xã ra quân tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn lợn, trâu, bò và vắc xin cúm gia cầm.

- Từ ngày 1/10-10/10 toàn xã tiêm nhắc lại mũi 2 vắc xin LM-LM đối với gia súc mới tiêm mũi đầu, gia súc mới nhập đàn và tiếp tục tiêm vét lại vắc xin cho đàn chó mèo, đàn lợn, đàn trâu, bò. Kết thúc đợt tiêm phòng vào ngày 10/10/2020.
- Từ ngày 10/10 đến 20/10/2020 xã nộp hồ sơ tiêm phòng vắc xin và thanh toán tiền vắc xin Dại, vắc xin Tụ dấu lợn tại trạm Thú y huyện.

3.Mức thu phí tiêm phòng

- Thực hiện Nghị quyết 92/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn 2020 - 2021”.
- Căn cứ công văn số 1521/UBND-NN ngày 1/9/2020 của UBND huyện Thường Xuân

9fdd49853090cfce9681.jpg82f038fd41e8beb6e7f9.jpg

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2020

Đăng lúc: 01/10/2020 10:30:18 (GMT+7)

Sáng nay ngày 4/9/2020 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020 tại hội trường UBND xã

Sáng nay, ngày 4/9/2020 tại hội trường UBND xã Luận Khê tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020. Tham gia hội nghị có thường trực Đảng ủy- HDND-UBND- UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, khuyến nông viên, cán bộ, công chức, ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc gia cầm cấp xã.

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 1/9/2020 của UBND Huyện Thường Xuân về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 17/2/2020 của UBND xã Luận Khê về việc phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã BND, xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt II/2020 trên địa bàn xã với những nội dung sau:

I.Mục đích yêu cầu

1.Mục đích

Tiêm phòng vacxin tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm kết hợp với biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng an toàn sinh học trong chăn nuôi nhằm khống chế dịch bệnh bảo vệ phát triển sản xuất chăn nuôn, bảo vệ an toàn thực phẩm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm ở động vật lây lan sang người.

2.Yêu cầu

Sử dụng vacxin đúng đối tượng, quy trình kỷ thuật đảm bảo an toàn hiệu quả, thực hiện đúng tiến độ thời gian và nội dung của kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát tiêm phòng lập danh sách ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng cập nhật báo cáo tiến độ, tổng kết kết quả tiêm phòng theo yêu cầu của ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm.

II.Nội dung

1.Đối tượng tiêm phòng

Đàn gia súc , gia cầm thuộc diện tại các hộ gia đình, các trang trại cơ sở chăn nuôi của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

2.Phạm vi tiêm phòng

* Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tiêm phòng cho đàn trâu, bò

+ Vacxin tụ huyết trùng(THT), lỡ mồm long móng(LMLM). Tiêm phòng cho đàn trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng và trâu, bò đã được tiêm phòng nhưng đã hết thời gian miễn dịch.

- Tiêm phòng cho đàn chó

+Tiêm phòng vacxin dại chó

- Tiêm phòng cho đàn lợn

+Tiêm vacxin LMLM, tai xanh tiêm phòng cho lợn nái và lợn đực giống.

+ Vacxin dịch tả, tụ dấu tiêm phòng cho đàn lợn ở độ tuổi tiêm phòng và lợn đã được tiêm nhưng đã hết thời gian miễn dịch.

+ Vacxin Lép tô, phó thương hàn tiêm cho lợn ở những vùng có ổ dịch cũ.

- Tiêm phòng cho đàn gia cầm

-Tiêm phòng vacxin Niucatson, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm trên địa bàn xã các hộ chăn nuôi chủ động kinh phí mua vacxin tiêm phòng định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

-Tiêm phòng vacxin dịch cúm gia cầm ở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ. Khi có ổ dịch xảy ra tổ chức tiêm bao vây cho tất cả gia cầm tại địa bàn và các thôn xung quanh.

*Các Loại vacxin sử dụng

Theo hướng dẫn của chi cục thú y tỉnh và vacxin 30a hỗ trợ.

2.Thời gian tổ chức tiêm phòng
- Từ ngày 1/9 đến 4/9/2020 UBND xã triển khai công tác tiêm phòng tại xã, kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công các thành viên tham gia chỉ đạo các thôn, bản.

- Từ ngày 4/9 đến 6/9/2020 các thành viên ban chỉ đạo xã cùng với ban quản lý thôn tổ chức họp dân triển khai chặt chẽ công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, thông báo lịch tiêm để nhân dân biết, tham gia ra cố định gia súc, bắt giữ đàn chó mèo và nhốt đàn gia cầm thuận lợi cho việc tiêm phòng.

- Ngày 4/9/2020 thú y xã nhận vật tư, vắc xin tại trạm thú y.

- Ngày 7/9/2020 toàn xã ra quân tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn lợn, trâu, bò và vắc xin cúm gia cầm.

- Từ ngày 1/10-10/10 toàn xã tiêm nhắc lại mũi 2 vắc xin LM-LM đối với gia súc mới tiêm mũi đầu, gia súc mới nhập đàn và tiếp tục tiêm vét lại vắc xin cho đàn chó mèo, đàn lợn, đàn trâu, bò. Kết thúc đợt tiêm phòng vào ngày 10/10/2020.
- Từ ngày 10/10 đến 20/10/2020 xã nộp hồ sơ tiêm phòng vắc xin và thanh toán tiền vắc xin Dại, vắc xin Tụ dấu lợn tại trạm Thú y huyện.

3.Mức thu phí tiêm phòng

- Thực hiện Nghị quyết 92/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn 2020 - 2021”.
- Căn cứ công văn số 1521/UBND-NN ngày 1/9/2020 của UBND huyện Thường Xuân

9fdd49853090cfce9681.jpg82f038fd41e8beb6e7f9.jpg