Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
65
Tuần này:
290
Tháng này:
1055
Tất cả:
248282

Thực nhiện Nghị Quyết số: 09/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững

Ngày 10/09/2014 08:13:41

Thực hiện kế hoạch của UBND, Ban xóa đói giảm nghèo xã Luận Khê về thực hiện Nghị Quyết số: 09 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh về công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2014, UBND xã Luận Khê phối hợp với Công Ty CP XKLĐ VTTB Đường sắt, mở hội nghị triển khai công tác XKLĐ đi làm việc có thời hạn tại các nước ngoài.

Tại hội nghị triển khai có các đồng chí đại diện của Phòng LĐTB&XH huyện Thường Xuân, Cán bộ Công ty CP XKLĐ VTTB Đường Sắt, Lãnh đạo UBND, CB LĐTB&XH xã và các ông trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể các thôn trong xã Luận Khê.

635067138.jpg

Các giải pháp của Đảng ủy, HĐND, UBND để thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ngoài việc tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ, chuyển tải các kiến thức khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây trồng, kiến thức chăn nuôi cho nhân dân, địa phương đang rất mạnh dạn kết hợp với các doanh nghiệp tư vấn và vận động nhân dân đi XKLĐ ở nước ngoài niềm hy vọng XKLĐ tạo thu nhập giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, năm 2014, UBND xã thực hiện sự lãnh đạo và định hướng của thường trực Đảng ủy đã tiếp nhận, phối hợp với không riêng CTY XKHLĐ VTTB đường sắt mà còn tiếp nhận và phối hơp với các công ty khác như CTY COLECTO; VINH CAT; BACH NGHE TOAN CAU; LAKCOP, bước đầu triển khai xã Luận Khê đang gặp khó khăn do bởi công tác XKLĐ năm 2009 vừa qua, một số CTY đã gây mất lòng tin và đưa lao động đi XKLĐ ở Malaysia không hiệu quả

Cầm Thanh Xứng

Thực nhiện Nghị Quyết số: 09/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững

Đăng lúc: 10/09/2014 08:13:41 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch của UBND, Ban xóa đói giảm nghèo xã Luận Khê về thực hiện Nghị Quyết số: 09 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh về công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2014, UBND xã Luận Khê phối hợp với Công Ty CP XKLĐ VTTB Đường sắt, mở hội nghị triển khai công tác XKLĐ đi làm việc có thời hạn tại các nước ngoài.

Tại hội nghị triển khai có các đồng chí đại diện của Phòng LĐTB&XH huyện Thường Xuân, Cán bộ Công ty CP XKLĐ VTTB Đường Sắt, Lãnh đạo UBND, CB LĐTB&XH xã và các ông trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể các thôn trong xã Luận Khê.

635067138.jpg

Các giải pháp của Đảng ủy, HĐND, UBND để thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ngoài việc tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ, chuyển tải các kiến thức khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây trồng, kiến thức chăn nuôi cho nhân dân, địa phương đang rất mạnh dạn kết hợp với các doanh nghiệp tư vấn và vận động nhân dân đi XKLĐ ở nước ngoài niềm hy vọng XKLĐ tạo thu nhập giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, năm 2014, UBND xã thực hiện sự lãnh đạo và định hướng của thường trực Đảng ủy đã tiếp nhận, phối hợp với không riêng CTY XKHLĐ VTTB đường sắt mà còn tiếp nhận và phối hơp với các công ty khác như CTY COLECTO; VINH CAT; BACH NGHE TOAN CAU; LAKCOP, bước đầu triển khai xã Luận Khê đang gặp khó khăn do bởi công tác XKLĐ năm 2009 vừa qua, một số CTY đã gây mất lòng tin và đưa lao động đi XKLĐ ở Malaysia không hiệu quả

Cầm Thanh Xứng