Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
65
Tuần này:
269
Tháng này:
1034
Tất cả:
248261

Kết quả 3 năm thực hiện NQ số 09 của UBND huyện Thường Xuân về nếp sống văn minh

Ngày 27/12/2016 13:34:06

Sau 3 năm thực hiện NQ 09 của UBND huyện Thường Xuân, đồng bào dân tộc trong xã Luận Khê đã thay đổi rất lớn về tập quán trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Sau khi Nghị quết số 09 của UBND huyện Thường Xuân ra đời đã khảng định hướng đi đúng đăn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu của người đồng bào dân tộc thái nơi đây, sau 3 năm thực hiện NQ, đảng bộ, chính quyền xã Luận Khê không ngừng nỗ lực với công tác tuyên truyền, đi đôi với tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, 3 năm thực hiện NQ đã có nhiều hộ dân tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện NQ được đảng bộ, chính quyền ghi nhận có thành tích thiết thực trong việc thực hiện nghị quyết, với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền xã Luận Khê tiếp tục tuyên truền đến nhân và chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức tiếp tục làm tốt công tác dân vận phấn đấu đến 2020 việc nếp sống văn minh trên địa bàn được thấm nhuồn đến tận mọi người dân và thực hiện trên địa bàn, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ
Sau khi Nghị quết số 09 của UBND huyện Thường Xuân ra đời đã khảng định hướng đi đúng đăn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu của người đồng bào dân tộc thái nơi đây, sau 3 năm thực hiện NQ, đảng bộ, chính quyền xã Luận Khê không ngừng nỗ lực với công tác tuyên truyền, đi đôi với tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, 3 năm thực hiện NQ đã có nhiều hộ dân tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện NQ được đảng bộ, chính quyền ghi nhận có thành tích thiết thực trong việc thực hiện nghị quyết, với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền xã Luận Khê tiếp tục tuyên truền đến nhân và chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức tiếp tục làm tốt công tác dân vận phấn đấu đến 2020 việc nếp sống văn minh trên địa bàn được thấm nhuồn đến tận mọi người dân và thực hiện trên địa bàn, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ