Luận Khê xây dựng nông thôn mới

Luận Khê xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm cho người nghèo, tháng 9 năm 2014 UBND xã Luận Khê thực hiện mô hình lợn móng cái sinh sản từ nguồn vốn 30a

Luận Khê xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm cho người nghèo, tháng 9 năm 2014 UBND xã Luận Khê thực hiện mô hình lợn móng cái sinh sản từ nguồn vốn 30a

Đăng lúc 3 năm trước · 698 lượt xem

Những hạt nhân trong xóa đói, giảm nghèo, thực hiện Nông thôn Mới

Với mục tiêu cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm cho người nghèo, tháng 9 năm 2014 UBND xã Luận Khê thực hiện mô hình lợn móng cái sinh sản từ nguồn vốn 30a

Đăng lúc 5 năm trước · 1368 lượt xem

thong tu 41 huong dan thuc hien bo tieu chi quoc gia ve NTM

Ngay 4/10/2013 bo NN&PTNT ban hanh thong tu 41/2013/TT-BNNPTNT hương dan thục hien bo tieu chi quoc gia ve nong thon moi

Đăng lúc 5 năm trước · 1113 lượt xem

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.

Đăng lúc 6 năm trước · 857 lượt xem

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2013

Sau 2 năm xây dựng nông thôn mới (2011-2013) xã Luận Khê đã được UBND huyện Thường Xuân công nhân 5 tiêu chí

Đăng lúc 6 năm trước · 508 lượt xem

Nông thôn mới

Về xây dựng nông thôn mới năm 2014

Đăng lúc 6 năm trước · 606 lượt xem