Thông báo kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND Cầm Thanh Xứng

Ngày 27/02/2014 10:42:08

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND xã Luận Khê tổ chức Hội nghị tổng kết hội chợ xuân Giáp Ngọ và triển khai một số nhiệm vụ năm 2014. Dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND và UBND; các đồng chí cán bộ công chức, bán chuyên trách, các tổ chức hội, đoàn thể, các trưởng thôn, bản và các cơ quan trường, trạm trên địa bàn xã.

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND xã Luận Khê tổ chức Hội nghị tổng kết hội chợ xuân Giáp Ngọ và triển khai một số nhiệm vụ năm 2014. Dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND và UBND; các đồng chí cán bộ công chức, bán chuyên trách, các tổ chức hội, đoàn thể, các trưởng thôn, bản và các cơ quan trường, trạm trên địa bàn xã. Hội nghị đã nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2014; Báo cáo tổng kết hội chợ xuân Giáp Ngọ năm 2014. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng tiếp theo của năm 2014. Qua các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

Dưới sự chỉ đạo điều hành sát sao, trực tiếp của Thường trực UBND xã, các thôn bản, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2014, tạo đà cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2014. Đặc biệt là các thôn, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn xã chuẩn bị tốt nhất cho việc vui Xuân, đón Tết Giáp Ngọ của nhân dân, nhân dân trong xã được đón Tết vui vẻ, an toàn.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, nhiệm vụ tháng 2/2014 và nhiệm vụ quý I/2014. Đề nghị cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, các thôn, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn xã tập trung kiểm tra, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I/ LĨNH VỰC KINH TẾ

1, Sản xuất Nông – Lâm nghiệp

· Về Nông nghiệp:

- Trước hết tập trung chỉ đạo nhân dân trồng và chăm sóc tốt các loại cây trồng

ở trên tất cả các mùa vụ:

+ Phát huy tốt các mô hình sản xuất giống lúa lai, mở rộng các kiến thức sản xuất được thực hiện các mô hình sản xuất trên khắp các cánh đồng và địa bàn trên toàn xã.

+ Lập đề án sản xuất mô hình thí điểm ngô lai vụ Đông năm 2014 trên cánh đồng lúa ở 2 thôn Yên Mỹ và An Nhân.

+ Thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc nhân chủ động thăm đồng để phát hiện sâu bệnh trên cây trồng, có biện pháp diệt trừ hiệu quả.

+ Cán bộ địa chính Nông nghiệp, Khuyến Nông viên chịu trách nhiệm theo giõi, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân thực hiện sản xuất có hiệu quả, hàng tháng báo cáo tình hình cho UBND có biện pháp chỉ đạo.

· Về sản xuất Lâm nghiệp:

- Cán bộ địa chính Lâm nghiệp chủ động với các tổ chức đoàn thể, ban và thôn

bản làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

+ Lập phương án tuyên truyên đến các hộ dân được thực hiện trồng rừng theo dự án đến tuổi thu hoạch phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền lệ phí theo quy định và xây dựng kế hoạch thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên toàn xã hàng năm.

+ Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng chặt phát rừng, khai thác cây non, phát rừng làm nương rãy trái Pháp luật.

+ Thường xuyên và bám sát địa bàn, nắm rõ và hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích cao su, nghiên cứu, soạn thảo quy chế bảo vệ cây cao su trên địa bàn.

+ Rà soát qũy đất, diện tích đất trống, đồi trọc, diện tích cây trồng không hiệu quả để tuyên truyền, vận đông nhân dân chớp thời cơ chính sách nhà nước hỗ trợ trồng cây cao su tiểu điền, diện tích không trồng được cao su thì chuyển sang trồng keo theo dự án 147.

+ Cán bộ công chức phụ trách thôn bản cùng với trưởng thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thểt thực hiện tốt việc tuyên truyền các chính sách hỗ trợ và vận động nhân dân trồng cây cao su năm 2014 theo kế hoạch huyện giao là 30ha.

· Về chăn nuôi:

- Trước hết cán bộ từ xã đến thôn bản phải làm tốt công tác phối hợp tuyên

truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là gia súc được các chương trình dự án hỗ trợ.

+ Đ/c Mai Thị Hiếu Cán bộ địa chính Nông nghiệp cần tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn thú y, khuyến Nông viên, trưởng thôn làm tốt công tác quản lý, hàng tháng kiểm tra nắm bắt tình hình chăn nuôi, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn báo cáo về UBND xã.

+ Tổ chức tuyên truyền, phát động nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại để có nguồn sản phẩm hàng hoá phục vụ thị trường.

2. Chương trình xây dựng cơ bản và Xây dựng Nông thôn mới:

- Phát động nhân dân làm tốt công tác đối ứng các công trình xây dựng trên địa bàn, Hợp tác xã Dịch vụ nông ngiệp, địa chính Nông nghiệp tập trung và thường xuyên rà soát các công trình thuỷ lợi, chỉ đạo các thôn tu sửa và cập nhật tình hình, hiện trạng của công trình để đề suất, kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng.

+ Thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình dự án đầu tư xây dựng và sự hỗ trợ của chương trình phát triển vùng Thường Xuân.

+ Đối với các thôn tổ chức xây dựng các phương án và vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức, vật chất và hiến đất vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh của gia đình, giữ vững mối đoàn kết và an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện tốt các vấn đề văn hoá xã hội, đặc biệt là Chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND huyện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong lễ hội.

3. Về thu, chi Ngân sách:

- Bộ phận kế toán ngân sách và các thôn bản cần tập trung thực hiện thu, chi ngân sách đúng quy định luật ngân sách nhà nước.

+ Thực hiện thu, chi ngân sách theo quy chế chi tiêu và định mức khoán chi của UBND xã, cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, hạn chế việc chi sinh hoạt các hội nghị hội họp, hàng tháng vào cuối tháng kế toán trưởng báo cáo tình hình thu chi ngân sách cho Chủ tịch UBND nắm và chỉ đạo điều hành.

+ Thu, chi ngân sách công khai, minh bạch dân chủ, lập kế hoạch thu, chi và báo cáo Đảng uỷ - HĐND và UBND hàng kỳ theo quy định.

+ Lập kế hoạch thu các khoản phí, lệ phí theo quy định và thực hiện các biện pháp thu đạt hiệu quả, thành lập đội chuyên thu đến thu các khoản đóng góp tại thôn bản.

+ Theo giõi, hướng dẫn thu và các nguồn thu đối với các thôn bản theo định kỳ được Pháp luật và địa phương quy định.

+ Đối với các thôn phải tổ chức sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế -Xã hội 6 tháng 1 lần và hàng năm trước nhân dân, không tổng kết báo cáo riêng cán bộ nội bộ, cán bộ được phân công phụ trách điểm phải kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các thôn thực hiện đúng quy định và kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND về nhiệm vụ của mình không hoàn thành.

II/ VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Về giáo dục:

- Tập trung thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình và xã hội vận động

con em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của phụ huynh học sinh trong việc giám sát con em học hành và đến trường, sử dụng nguồn tiền hỗ trợ của nhà nước đúng mục đích, ưu tiên và dành nguồn tiền hỗ trợ đầu tư cho con em đi học yên tâm.

- Đối với các trường, các cấp học làm tốt công tác giảng dạy, cập nhật và đổi

mới các phương pháp giảng dạy thật tốt nhằm nâng cao chất lượng học sinh, tăng cường công tác quản lý về giờ giấc lên lớp của giáo viên, không bỏ tiết, đặc biệt là phải trú trọng quan tâm đến các khu lẻ.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu tiên, ưu đãi của nhà nước đối với con

em dân tộc Miền Núi, đúng đối tượng, kịp thời và đủ chế độ theo quy định.

+ Đối với 2 trường: Trường DTBT-THCS và trường Mầm Non hiện nay 2 điểm trường đang tổ chức nuôi ăn và có học sinh bán trú, cần phải tập trung hơn nữa trước hết là khâu vệ sinh an toàn thực phẩm và các khoản chi phí sinh hoạt của các cháu học sinh; đối với trường DTBT-THCS cần tập trung giúp học sinh tham gia tăng gia sản xuất nhằm nâng thêm nguồn thực phẩm sinh hoạt tại chỗ và làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh bổ sung thêm nguồn kinh phí cho học sinh ở bán trú tại trường đảm bảo việc sinh hoạt của học sinh

+ Việc vận động hội phụ huynh học sinh của các cấp học tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nâng chất lượng học tập của học sinh, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của Hội trưởng hội phụ huynh, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có sự bàn bạc, thống nhất và công khai minh bạch trong việc sử dụng.

2. Về Y tế:

- Tổ chức phân công cán bộ trực trạm đầy đủ và làm tốt nhiệm vụ của các ka

trực; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và các đợt tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khi ốm, đau, sinh đẻ phải đến khám và điều trị bệnh tại trạm Y tế.

- Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền và làm tốt dịch vụ phòng tránh

thai, cam kết không sinh con thứ 3 đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra và vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh

môi trường, công trình vệ sinh đầy đủ.

3. Về công tác địa chính

- Đề nghị cán bộ địa chính xây dựng làm tốt hơn nữa trong công tác tham mưu cho UBND, quản lý, giám sát tốt tình hình xây dựng công trình trên địa bàn không đúng quy hoạch và tình trạng lấn chiếm đất công trái pháp luật, giải quyết tốt các tình trạng lấn chiếm ranh giới, tranh chấp đất đai trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hướng dẫn nhân dân lập hồ sơ đề nghị cấp trên

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hộ nhân dân ổn định sản xuất.

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch về sử dụng đất đai và phối hợp

với công an, xã đội về côngg tác vệ sinh môi trường trên toàn xã, ngăn chặn, xử lý những tình trạng các hộ gây ô nhiễm, hư hỏng lòng lề, ách tắc cống rãnh công trình giao thông trên địa bàn toàn xã.

- Lập các kế hoạch, triển khai, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng,

trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; quy hoạch, khoanh vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện của địa phương và khu vực, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân chuyển đổi những diện tích sản xuất cây lâm nghiệp, cây hoa màu kém năng suất, hiệu quả chuyển sang trồng cây cao su tiểu điền.

- Làm tốt công tác bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng, phát rừng làm nương

rãy, chặt phá cây non, khai thác cây rừng làm cây cảnh.

4. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

- Xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện tổ chức tuyên truyền pháp Luật đến

cán bộ và thôn bản trên toàn xã theo quý, tháng, lựa chọn các bộ luật tuyên truyền phù hợp theo từng khu vực và thời điểm.

- Thực hiện công tác chứng thực đúng quy định, đúng thời gian, hướng dẫn,

kiểm tra việc thực hiện, ban hành văn bản, thực hiện, đăng ký khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp Luật, kiên quyết xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm theo lĩnh vực và thẩm quyền chức năng quản lý trong chuyên môn của mình.

- Phân định rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ Tư pháp, hộ tịch

nhằm chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi nhiệm vụ được giao của từng cán bộ.

5. Về hoạt động của bộ phận một cửa:

- Là bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến đề xất kiến

nghị, giao tiếp công việc, vì vậy phải tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề tại bộ phận một cửa đạt kết quả tốt, giúp cho cá nhân, tổ chức thuận lợi trong việc giải quyết công việc.

- Không được sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn dưới mọi hình thức cho

công dân, cá nhân, tổ chức; giải thích các vướng mắc liên quan, hướng dẫn công dân về các thủ tục, hồ sơ đề xuất, kiến nghị theo quy định.

- Thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa, không để cho công dân, cá nhân, tổ chức phải gặp trực tiếp bộ phận chuyên môn hoặc lãnh đạo của cơ quan, trừ trường hợp đặc biệt.

- Chịu trách nhiệm nhận hồ sơ chuyển đến các bộ phận chuyên môn thuộc thẩm

quyền có liên quan giải quyết để thực hiện giải quyết và trả lời cho công dân, cá nhân, tổ chức.

- Lập sổ sách theo giõi cụ thể hàng kỳ, tháng, quý bóa cáo tình hình giải quyết

các vụ việc và tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa của cơ quan cho Chủ tịch, Thường trực UBND xã.

6. Hoạt động của TT học tập cộng đồng

- Là một cơ sở phối hợp đào tạo nghề, giải quyết các yếu tố kiến thức cho nhân dân và lứa tuổi lao động để có kiến thức trong cuộc sống và sản xuất nên cần phải được trú trọng, quan tâm đúng mức, đúng với vai trò trách nhiệm.

- Tăng cường công tác phối hợp mở các lớp đào tạo nghề nhằm giải quyết

nguồn lao động nông nhàn trên địa bàn xã.

7. Về công tác Chính sách lao động thương binh và xã hội

- Cán bộ chính sách làm tốt các chính sách được nhà nước ưu đãi đối với người

có công, nhận, cấp chi trả đầy đủ các chế độ, kịp thời, đúng thời gian, thường xuyên đôn đốc thôn, bản tổng hợp báo cáo đầy đủ những vấn đề phát sinh vương mắc liên quan đến quyền, nghiã vụ của công dân, làm tốt công tác đề suất, đề nghị cấp, đổi, sửa sai thẻ bảo hiểm Y tế, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hàng tháng tổng hợp báo cáo tình hình cho Chủ tịch UBND nắm và chỉ đạo.

- Phối hợp và thực hiện tốt các chính sách lao động tạo việc làm cho lao động

nông nhàn ở địa phương.

8. Về hoạt động VH – TDTT:

- Cán bộ văn hoá phải chủ động xây dựng kế hoạch hoạt đông Văn hóa –Thể dục thể thao nhằm định hướng đúng đắn trong hoạt động và nâng cao hiệu quả của hoạt động văn hoá trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch vận động và kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động của

các cơ quan, làng văn hoá, đề xuất kiến nghị cấp trên công nhận làng, cơ quan văn hoá các cấp, phát huy tốt những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, bài trừ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND huyện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

9. Đối với các thôn:

- Các ông trưởng thôn là cánh tay dài của UBND xã, là người trực tiếp thực

hiện các chủ chương, chính sách và là người sát sườn nhất với quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Nên thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh tinh thần lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và UBND, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển KT-XH.

- Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức hội ở thôn bản về

Mọi mặt để hoàn thành các công việc của tổ chức và nhiệm vụ của cấp trên giao.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian các hội nghị, hội họp để nắm bắt

và báo cáo tình hình sản xuất và phát triển KT-XH trên địa bàn cho UBND hàng tháng vào ngày 25 để có hướng chỉ đạo.

- Nắm bắt, tiếp thu, thực hiện nghiêm túc và đúng đối tượng về các chính sách

ưu đãi của nhà nước đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt các đợt phát động của các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực,

cùng với UBND tổ chức thu các nguồn thu có hiệu quả, báo cáo thanh quyết toán hàng kỳ, hàng tháng theo quy định và trước nhân dân công khai, minh bạch.

10. Về hoạt động hội chợ và thương mại, dịch vụ:

- Đối với các điểm buôn, bán hàng tạp hoá phái được kiểm soát thường xuyên

nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định giá cả phù hợp với thị trường; ngăn chặn những tình trạng các thương lái ép giá của nhân dân trên địa bàn, tranh chấp mua, bán các sản phẩm gây mâu thuẫn mất trật tự.

- Đối với hàng hội chợ, năm 2014 ban chính sách xã hội nghiên cứu giao cho cá

nhân hay tổ chức nhằm thực hiện gắn kết với việc nâng cao trách nhiệm về giá cả, chất lượng các mặt hàng khi đem đến tham gia hội chợ.

+ Định hướng sản xuất các mặt hàng bắt đầu phải từ đầu năm, sản xuất sản phẩm phải là những mặt hàng chính nhân dân sản xuất, sản xuất đa dạng các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng mua dùng, mua kỷ niệm, lưu niệm, sản phẩm sản xuất phải có giới thiệu xuất sứ, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng.

11. Hoạt động củat HTX Dịch vụ nông nghiệp:

- Thực hiện tốt việc vận động xã viên tham gia cổ phần hoá vốn đầu tư nhằm

nâng cao nguồn vốn hoạt động và hiệu quả hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất Nông nghiệp.

- Quản lý và thường xuyên kiểm tra công tác cấp chi trả tiền thuỷ lợi phí của

các thôn chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tình hình các thôn thực hiện nhiệm vụ trông coi, bảo vệ hồ đập, mương bai và kịp thời hỗ trợ các thôn thực hiện tu sửa, nạo vét đảm bảo nguồn nước tưới tiêu sản xuất theo quy định.

12. Hoạt động của hội làm vườn:

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của hội đi vào nề nếp để phát huy tốt vai

trò hội nhằm giúp hộ gia đình, cá nhân có thêm định hướng về phát triển, bảo vệ các trang trại hoạt động có hiệu quả.

- Tập trung nghiên cứu các loại hình trang trại, vận động nhân dân mở gia trại,

trang trại và đề xuất, kiến nghị huyện công nhận các trang trại, gia trại cho các hộ, tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường, góp phần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.

13. Về tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính:

- Đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các cơ quan nhà nước đều phải

thực hiện nhằm đạt kết quả trong công tác thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan nhà nước; Vì vậy bắt đầu từ năm 2014 cần phải tiếp tục thắt chặt hơn nữa về kỷ luật kỷ cương trong cơ quan, vậy UBND đề nghị:

- Toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành nghiêm túc tinh thần chỉ

đạo và phân công giao nhiệm vụ của UBND về thực thi nhiệm vụ theo lĩnh vực và chuyên môn của mình, giữ vững mối đoàn kết, phối kết hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong công tác, nêu cao ý thức trách nhiệm bảo quản, tiết kiệm kinh phí và tài sản của cơ quan.

- Chấp hành nghiêm túc Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không đi làm

muộn, về sớm, không làm việc riêng trong giờ làm việc, không tụ tập đến phòng khác nếu không có việc liên quan làm ảnh hưởng đến người khác làm việc, không say rượu hay ăn quà trong cơ quan, nơi làm việc; vào ngày 25 hàng tháng toàn bộ cán bộ công chức phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình cho UBND biết và điều hành

- Về thực thi nhiệm vụ: đối với cán bộ công chức phải xây dựng kế hoạch hoạt

động tháng, quý, năm theo chuyên môn của mình phụ trách thực hiện, đây là một tiêu trí xác định đánh giá cán bộ cuối năm.

- Đối với cán bộ VP – TK UBND lập các sổ sách theo giõi việc xây dựng kế

hoạch, hoạt động chấp hành công việc và nội quy, qui chế của cơ quan đối với cán bộ, công chức và các thôn, bản, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND và thông báo kết quả cho cán bộ biết, cuối năm tổng hợp đánh giá chất lượng của cán bộ để lấy cơ sở bình xét nâng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Khi cán bộ có công việc hay đi học phải báo cáo UBND và được sự đồng ý

mới được vắng mặt, nếu cán bộ công chức thường xuyên đi muộn về sớm không đúng thời gian quy định sẽ được tính cộng với thời gian báo cáo nghỉ làm, nếu nghỉ nhiều cơ quan sẽ xem xét trừ lương theo ngày nghỉ tương ứng và mức hưởng thực tế của cán bộ để bồi dưỡng và khen thưởng cán bộ có thành tích tốt (Trừ cán bộ được tổ chức cho đi học)

III/ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Về Quốc phòng:

- Ngoài việc thực hiện tốt các chương trình kế hoạch huấn luyện dân quân,

tuyển quân hàng năm theo kế hoạch, cần phải duy trì tốt sỉ số lực lượng dân quân của địa phương, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác phối kết hợp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng

trên địa bàn và an ninh trật tự tại địa phương.

2. Về công tác trật tự an ninh, quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và hoạt động tôn giáo

- Về hoạt động tôn giáo:

Tuy trên địa bàn xã không có tổ chức tôn giáo nhưng có các nhóm sinh hoạt theo đạo trái pháp luật, cán bộ dân tộc, tôn giáo phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc nắm bắt, phát hiện kịp thời các diễn biến phát sinh mới; xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, phối hợp tốt với các tổ chức, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước đã quy định.

+ Nghiên cứu, nắm vững các kiến thức về chính sách dân tộc, tôn giáo để tuyên

truyền cho nhân dân, đấu tranh với các đối tượng vi phạm trên địa bàn; ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình cho Đảng uỷ, UBND nắm để kịp thời chỉ đạo

- Về an ninh trật tự

+ Ban công an triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự

trên địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, chuyển đi, chuyển đến, giải quyết tốt các công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

+ Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội ở thôn, bản, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật mới phát sinh ngay tại thôn bản kịp thời; tăng cường công tác chấn áp tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn, quan tâm, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng tù tha về có cuộc sống ổn định.

+ Giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn còn tồn đọng, thường xuyên tuần tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Giải quyết tốt các vướng mắc, sửa chữa về các vấn đề hộ khẩu, CMND và công việc khác có liên quan đối với công dân đề xuất, kiến nghị giải quyết. Nghiêm cấm cán bộ và nhân dân tự ý tẩy xóa, sửa chữa thông tin trên các giấy tờ được nhà nước, cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân.

+ Niêm yết các quy định về thu phí, lệ phí công khai nơi làm việc theo quy định, không được gợi ý vòi vĩnh, đòi bồi dưỡng, sách nhiễu đối với công dân đến thực hiện và giao dịch công việc.

+ Hàng tháng vào ngày 25 thường trực ban công an báo cáo tình hình an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc, các thủ tục giấy tờ và các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn giải quyết của công an cho Đảng uỷ, UBND nắm và chỉ đạo

Thông báo kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND Cầm Thanh Xứng

Đăng lúc: 27/02/2014 10:42:08 (GMT+7)

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND xã Luận Khê tổ chức Hội nghị tổng kết hội chợ xuân Giáp Ngọ và triển khai một số nhiệm vụ năm 2014. Dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND và UBND; các đồng chí cán bộ công chức, bán chuyên trách, các tổ chức hội, đoàn thể, các trưởng thôn, bản và các cơ quan trường, trạm trên địa bàn xã.

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND xã Luận Khê tổ chức Hội nghị tổng kết hội chợ xuân Giáp Ngọ và triển khai một số nhiệm vụ năm 2014. Dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND và UBND; các đồng chí cán bộ công chức, bán chuyên trách, các tổ chức hội, đoàn thể, các trưởng thôn, bản và các cơ quan trường, trạm trên địa bàn xã. Hội nghị đã nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2014; Báo cáo tổng kết hội chợ xuân Giáp Ngọ năm 2014. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng tiếp theo của năm 2014. Qua các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

Dưới sự chỉ đạo điều hành sát sao, trực tiếp của Thường trực UBND xã, các thôn bản, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2014, tạo đà cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2014. Đặc biệt là các thôn, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn xã chuẩn bị tốt nhất cho việc vui Xuân, đón Tết Giáp Ngọ của nhân dân, nhân dân trong xã được đón Tết vui vẻ, an toàn.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, nhiệm vụ tháng 2/2014 và nhiệm vụ quý I/2014. Đề nghị cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, các thôn, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn xã tập trung kiểm tra, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I/ LĨNH VỰC KINH TẾ

1, Sản xuất Nông – Lâm nghiệp

· Về Nông nghiệp:

- Trước hết tập trung chỉ đạo nhân dân trồng và chăm sóc tốt các loại cây trồng

ở trên tất cả các mùa vụ:

+ Phát huy tốt các mô hình sản xuất giống lúa lai, mở rộng các kiến thức sản xuất được thực hiện các mô hình sản xuất trên khắp các cánh đồng và địa bàn trên toàn xã.

+ Lập đề án sản xuất mô hình thí điểm ngô lai vụ Đông năm 2014 trên cánh đồng lúa ở 2 thôn Yên Mỹ và An Nhân.

+ Thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc nhân chủ động thăm đồng để phát hiện sâu bệnh trên cây trồng, có biện pháp diệt trừ hiệu quả.

+ Cán bộ địa chính Nông nghiệp, Khuyến Nông viên chịu trách nhiệm theo giõi, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân thực hiện sản xuất có hiệu quả, hàng tháng báo cáo tình hình cho UBND có biện pháp chỉ đạo.

· Về sản xuất Lâm nghiệp:

- Cán bộ địa chính Lâm nghiệp chủ động với các tổ chức đoàn thể, ban và thôn

bản làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

+ Lập phương án tuyên truyên đến các hộ dân được thực hiện trồng rừng theo dự án đến tuổi thu hoạch phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền lệ phí theo quy định và xây dựng kế hoạch thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên toàn xã hàng năm.

+ Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng chặt phát rừng, khai thác cây non, phát rừng làm nương rãy trái Pháp luật.

+ Thường xuyên và bám sát địa bàn, nắm rõ và hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích cao su, nghiên cứu, soạn thảo quy chế bảo vệ cây cao su trên địa bàn.

+ Rà soát qũy đất, diện tích đất trống, đồi trọc, diện tích cây trồng không hiệu quả để tuyên truyền, vận đông nhân dân chớp thời cơ chính sách nhà nước hỗ trợ trồng cây cao su tiểu điền, diện tích không trồng được cao su thì chuyển sang trồng keo theo dự án 147.

+ Cán bộ công chức phụ trách thôn bản cùng với trưởng thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thểt thực hiện tốt việc tuyên truyền các chính sách hỗ trợ và vận động nhân dân trồng cây cao su năm 2014 theo kế hoạch huyện giao là 30ha.

· Về chăn nuôi:

- Trước hết cán bộ từ xã đến thôn bản phải làm tốt công tác phối hợp tuyên

truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là gia súc được các chương trình dự án hỗ trợ.

+ Đ/c Mai Thị Hiếu Cán bộ địa chính Nông nghiệp cần tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn thú y, khuyến Nông viên, trưởng thôn làm tốt công tác quản lý, hàng tháng kiểm tra nắm bắt tình hình chăn nuôi, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn báo cáo về UBND xã.

+ Tổ chức tuyên truyền, phát động nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại để có nguồn sản phẩm hàng hoá phục vụ thị trường.

2. Chương trình xây dựng cơ bản và Xây dựng Nông thôn mới:

- Phát động nhân dân làm tốt công tác đối ứng các công trình xây dựng trên địa bàn, Hợp tác xã Dịch vụ nông ngiệp, địa chính Nông nghiệp tập trung và thường xuyên rà soát các công trình thuỷ lợi, chỉ đạo các thôn tu sửa và cập nhật tình hình, hiện trạng của công trình để đề suất, kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng.

+ Thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình dự án đầu tư xây dựng và sự hỗ trợ của chương trình phát triển vùng Thường Xuân.

+ Đối với các thôn tổ chức xây dựng các phương án và vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức, vật chất và hiến đất vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh của gia đình, giữ vững mối đoàn kết và an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện tốt các vấn đề văn hoá xã hội, đặc biệt là Chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND huyện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong lễ hội.

3. Về thu, chi Ngân sách:

- Bộ phận kế toán ngân sách và các thôn bản cần tập trung thực hiện thu, chi ngân sách đúng quy định luật ngân sách nhà nước.

+ Thực hiện thu, chi ngân sách theo quy chế chi tiêu và định mức khoán chi của UBND xã, cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, hạn chế việc chi sinh hoạt các hội nghị hội họp, hàng tháng vào cuối tháng kế toán trưởng báo cáo tình hình thu chi ngân sách cho Chủ tịch UBND nắm và chỉ đạo điều hành.

+ Thu, chi ngân sách công khai, minh bạch dân chủ, lập kế hoạch thu, chi và báo cáo Đảng uỷ - HĐND và UBND hàng kỳ theo quy định.

+ Lập kế hoạch thu các khoản phí, lệ phí theo quy định và thực hiện các biện pháp thu đạt hiệu quả, thành lập đội chuyên thu đến thu các khoản đóng góp tại thôn bản.

+ Theo giõi, hướng dẫn thu và các nguồn thu đối với các thôn bản theo định kỳ được Pháp luật và địa phương quy định.

+ Đối với các thôn phải tổ chức sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế -Xã hội 6 tháng 1 lần và hàng năm trước nhân dân, không tổng kết báo cáo riêng cán bộ nội bộ, cán bộ được phân công phụ trách điểm phải kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các thôn thực hiện đúng quy định và kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND về nhiệm vụ của mình không hoàn thành.

II/ VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Về giáo dục:

- Tập trung thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình và xã hội vận động

con em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của phụ huynh học sinh trong việc giám sát con em học hành và đến trường, sử dụng nguồn tiền hỗ trợ của nhà nước đúng mục đích, ưu tiên và dành nguồn tiền hỗ trợ đầu tư cho con em đi học yên tâm.

- Đối với các trường, các cấp học làm tốt công tác giảng dạy, cập nhật và đổi

mới các phương pháp giảng dạy thật tốt nhằm nâng cao chất lượng học sinh, tăng cường công tác quản lý về giờ giấc lên lớp của giáo viên, không bỏ tiết, đặc biệt là phải trú trọng quan tâm đến các khu lẻ.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu tiên, ưu đãi của nhà nước đối với con

em dân tộc Miền Núi, đúng đối tượng, kịp thời và đủ chế độ theo quy định.

+ Đối với 2 trường: Trường DTBT-THCS và trường Mầm Non hiện nay 2 điểm trường đang tổ chức nuôi ăn và có học sinh bán trú, cần phải tập trung hơn nữa trước hết là khâu vệ sinh an toàn thực phẩm và các khoản chi phí sinh hoạt của các cháu học sinh; đối với trường DTBT-THCS cần tập trung giúp học sinh tham gia tăng gia sản xuất nhằm nâng thêm nguồn thực phẩm sinh hoạt tại chỗ và làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh bổ sung thêm nguồn kinh phí cho học sinh ở bán trú tại trường đảm bảo việc sinh hoạt của học sinh

+ Việc vận động hội phụ huynh học sinh của các cấp học tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nâng chất lượng học tập của học sinh, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của Hội trưởng hội phụ huynh, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có sự bàn bạc, thống nhất và công khai minh bạch trong việc sử dụng.

2. Về Y tế:

- Tổ chức phân công cán bộ trực trạm đầy đủ và làm tốt nhiệm vụ của các ka

trực; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và các đợt tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khi ốm, đau, sinh đẻ phải đến khám và điều trị bệnh tại trạm Y tế.

- Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền và làm tốt dịch vụ phòng tránh

thai, cam kết không sinh con thứ 3 đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra và vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh

môi trường, công trình vệ sinh đầy đủ.

3. Về công tác địa chính

- Đề nghị cán bộ địa chính xây dựng làm tốt hơn nữa trong công tác tham mưu cho UBND, quản lý, giám sát tốt tình hình xây dựng công trình trên địa bàn không đúng quy hoạch và tình trạng lấn chiếm đất công trái pháp luật, giải quyết tốt các tình trạng lấn chiếm ranh giới, tranh chấp đất đai trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hướng dẫn nhân dân lập hồ sơ đề nghị cấp trên

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hộ nhân dân ổn định sản xuất.

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch về sử dụng đất đai và phối hợp

với công an, xã đội về côngg tác vệ sinh môi trường trên toàn xã, ngăn chặn, xử lý những tình trạng các hộ gây ô nhiễm, hư hỏng lòng lề, ách tắc cống rãnh công trình giao thông trên địa bàn toàn xã.

- Lập các kế hoạch, triển khai, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng,

trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; quy hoạch, khoanh vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện của địa phương và khu vực, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân chuyển đổi những diện tích sản xuất cây lâm nghiệp, cây hoa màu kém năng suất, hiệu quả chuyển sang trồng cây cao su tiểu điền.

- Làm tốt công tác bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng, phát rừng làm nương

rãy, chặt phá cây non, khai thác cây rừng làm cây cảnh.

4. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

- Xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện tổ chức tuyên truyền pháp Luật đến

cán bộ và thôn bản trên toàn xã theo quý, tháng, lựa chọn các bộ luật tuyên truyền phù hợp theo từng khu vực và thời điểm.

- Thực hiện công tác chứng thực đúng quy định, đúng thời gian, hướng dẫn,

kiểm tra việc thực hiện, ban hành văn bản, thực hiện, đăng ký khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp Luật, kiên quyết xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm theo lĩnh vực và thẩm quyền chức năng quản lý trong chuyên môn của mình.

- Phân định rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ Tư pháp, hộ tịch

nhằm chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi nhiệm vụ được giao của từng cán bộ.

5. Về hoạt động của bộ phận một cửa:

- Là bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến đề xất kiến

nghị, giao tiếp công việc, vì vậy phải tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề tại bộ phận một cửa đạt kết quả tốt, giúp cho cá nhân, tổ chức thuận lợi trong việc giải quyết công việc.

- Không được sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn dưới mọi hình thức cho

công dân, cá nhân, tổ chức; giải thích các vướng mắc liên quan, hướng dẫn công dân về các thủ tục, hồ sơ đề xuất, kiến nghị theo quy định.

- Thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa, không để cho công dân, cá nhân, tổ chức phải gặp trực tiếp bộ phận chuyên môn hoặc lãnh đạo của cơ quan, trừ trường hợp đặc biệt.

- Chịu trách nhiệm nhận hồ sơ chuyển đến các bộ phận chuyên môn thuộc thẩm

quyền có liên quan giải quyết để thực hiện giải quyết và trả lời cho công dân, cá nhân, tổ chức.

- Lập sổ sách theo giõi cụ thể hàng kỳ, tháng, quý bóa cáo tình hình giải quyết

các vụ việc và tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa của cơ quan cho Chủ tịch, Thường trực UBND xã.

6. Hoạt động của TT học tập cộng đồng

- Là một cơ sở phối hợp đào tạo nghề, giải quyết các yếu tố kiến thức cho nhân dân và lứa tuổi lao động để có kiến thức trong cuộc sống và sản xuất nên cần phải được trú trọng, quan tâm đúng mức, đúng với vai trò trách nhiệm.

- Tăng cường công tác phối hợp mở các lớp đào tạo nghề nhằm giải quyết

nguồn lao động nông nhàn trên địa bàn xã.

7. Về công tác Chính sách lao động thương binh và xã hội

- Cán bộ chính sách làm tốt các chính sách được nhà nước ưu đãi đối với người

có công, nhận, cấp chi trả đầy đủ các chế độ, kịp thời, đúng thời gian, thường xuyên đôn đốc thôn, bản tổng hợp báo cáo đầy đủ những vấn đề phát sinh vương mắc liên quan đến quyền, nghiã vụ của công dân, làm tốt công tác đề suất, đề nghị cấp, đổi, sửa sai thẻ bảo hiểm Y tế, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hàng tháng tổng hợp báo cáo tình hình cho Chủ tịch UBND nắm và chỉ đạo.

- Phối hợp và thực hiện tốt các chính sách lao động tạo việc làm cho lao động

nông nhàn ở địa phương.

8. Về hoạt động VH – TDTT:

- Cán bộ văn hoá phải chủ động xây dựng kế hoạch hoạt đông Văn hóa –Thể dục thể thao nhằm định hướng đúng đắn trong hoạt động và nâng cao hiệu quả của hoạt động văn hoá trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch vận động và kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động của

các cơ quan, làng văn hoá, đề xuất kiến nghị cấp trên công nhận làng, cơ quan văn hoá các cấp, phát huy tốt những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, bài trừ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND huyện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

9. Đối với các thôn:

- Các ông trưởng thôn là cánh tay dài của UBND xã, là người trực tiếp thực

hiện các chủ chương, chính sách và là người sát sườn nhất với quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Nên thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh tinh thần lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và UBND, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển KT-XH.

- Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức hội ở thôn bản về

Mọi mặt để hoàn thành các công việc của tổ chức và nhiệm vụ của cấp trên giao.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian các hội nghị, hội họp để nắm bắt

và báo cáo tình hình sản xuất và phát triển KT-XH trên địa bàn cho UBND hàng tháng vào ngày 25 để có hướng chỉ đạo.

- Nắm bắt, tiếp thu, thực hiện nghiêm túc và đúng đối tượng về các chính sách

ưu đãi của nhà nước đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt các đợt phát động của các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực,

cùng với UBND tổ chức thu các nguồn thu có hiệu quả, báo cáo thanh quyết toán hàng kỳ, hàng tháng theo quy định và trước nhân dân công khai, minh bạch.

10. Về hoạt động hội chợ và thương mại, dịch vụ:

- Đối với các điểm buôn, bán hàng tạp hoá phái được kiểm soát thường xuyên

nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định giá cả phù hợp với thị trường; ngăn chặn những tình trạng các thương lái ép giá của nhân dân trên địa bàn, tranh chấp mua, bán các sản phẩm gây mâu thuẫn mất trật tự.

- Đối với hàng hội chợ, năm 2014 ban chính sách xã hội nghiên cứu giao cho cá

nhân hay tổ chức nhằm thực hiện gắn kết với việc nâng cao trách nhiệm về giá cả, chất lượng các mặt hàng khi đem đến tham gia hội chợ.

+ Định hướng sản xuất các mặt hàng bắt đầu phải từ đầu năm, sản xuất sản phẩm phải là những mặt hàng chính nhân dân sản xuất, sản xuất đa dạng các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng mua dùng, mua kỷ niệm, lưu niệm, sản phẩm sản xuất phải có giới thiệu xuất sứ, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng.

11. Hoạt động củat HTX Dịch vụ nông nghiệp:

- Thực hiện tốt việc vận động xã viên tham gia cổ phần hoá vốn đầu tư nhằm

nâng cao nguồn vốn hoạt động và hiệu quả hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất Nông nghiệp.

- Quản lý và thường xuyên kiểm tra công tác cấp chi trả tiền thuỷ lợi phí của

các thôn chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tình hình các thôn thực hiện nhiệm vụ trông coi, bảo vệ hồ đập, mương bai và kịp thời hỗ trợ các thôn thực hiện tu sửa, nạo vét đảm bảo nguồn nước tưới tiêu sản xuất theo quy định.

12. Hoạt động của hội làm vườn:

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của hội đi vào nề nếp để phát huy tốt vai

trò hội nhằm giúp hộ gia đình, cá nhân có thêm định hướng về phát triển, bảo vệ các trang trại hoạt động có hiệu quả.

- Tập trung nghiên cứu các loại hình trang trại, vận động nhân dân mở gia trại,

trang trại và đề xuất, kiến nghị huyện công nhận các trang trại, gia trại cho các hộ, tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường, góp phần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.

13. Về tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính:

- Đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các cơ quan nhà nước đều phải

thực hiện nhằm đạt kết quả trong công tác thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan nhà nước; Vì vậy bắt đầu từ năm 2014 cần phải tiếp tục thắt chặt hơn nữa về kỷ luật kỷ cương trong cơ quan, vậy UBND đề nghị:

- Toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành nghiêm túc tinh thần chỉ

đạo và phân công giao nhiệm vụ của UBND về thực thi nhiệm vụ theo lĩnh vực và chuyên môn của mình, giữ vững mối đoàn kết, phối kết hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong công tác, nêu cao ý thức trách nhiệm bảo quản, tiết kiệm kinh phí và tài sản của cơ quan.

- Chấp hành nghiêm túc Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không đi làm

muộn, về sớm, không làm việc riêng trong giờ làm việc, không tụ tập đến phòng khác nếu không có việc liên quan làm ảnh hưởng đến người khác làm việc, không say rượu hay ăn quà trong cơ quan, nơi làm việc; vào ngày 25 hàng tháng toàn bộ cán bộ công chức phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình cho UBND biết và điều hành

- Về thực thi nhiệm vụ: đối với cán bộ công chức phải xây dựng kế hoạch hoạt

động tháng, quý, năm theo chuyên môn của mình phụ trách thực hiện, đây là một tiêu trí xác định đánh giá cán bộ cuối năm.

- Đối với cán bộ VP – TK UBND lập các sổ sách theo giõi việc xây dựng kế

hoạch, hoạt động chấp hành công việc và nội quy, qui chế của cơ quan đối với cán bộ, công chức và các thôn, bản, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND và thông báo kết quả cho cán bộ biết, cuối năm tổng hợp đánh giá chất lượng của cán bộ để lấy cơ sở bình xét nâng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Khi cán bộ có công việc hay đi học phải báo cáo UBND và được sự đồng ý

mới được vắng mặt, nếu cán bộ công chức thường xuyên đi muộn về sớm không đúng thời gian quy định sẽ được tính cộng với thời gian báo cáo nghỉ làm, nếu nghỉ nhiều cơ quan sẽ xem xét trừ lương theo ngày nghỉ tương ứng và mức hưởng thực tế của cán bộ để bồi dưỡng và khen thưởng cán bộ có thành tích tốt (Trừ cán bộ được tổ chức cho đi học)

III/ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Về Quốc phòng:

- Ngoài việc thực hiện tốt các chương trình kế hoạch huấn luyện dân quân,

tuyển quân hàng năm theo kế hoạch, cần phải duy trì tốt sỉ số lực lượng dân quân của địa phương, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác phối kết hợp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng

trên địa bàn và an ninh trật tự tại địa phương.

2. Về công tác trật tự an ninh, quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và hoạt động tôn giáo

- Về hoạt động tôn giáo:

Tuy trên địa bàn xã không có tổ chức tôn giáo nhưng có các nhóm sinh hoạt theo đạo trái pháp luật, cán bộ dân tộc, tôn giáo phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc nắm bắt, phát hiện kịp thời các diễn biến phát sinh mới; xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, phối hợp tốt với các tổ chức, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước đã quy định.

+ Nghiên cứu, nắm vững các kiến thức về chính sách dân tộc, tôn giáo để tuyên

truyền cho nhân dân, đấu tranh với các đối tượng vi phạm trên địa bàn; ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình cho Đảng uỷ, UBND nắm để kịp thời chỉ đạo

- Về an ninh trật tự

+ Ban công an triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự

trên địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, chuyển đi, chuyển đến, giải quyết tốt các công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

+ Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội ở thôn, bản, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật mới phát sinh ngay tại thôn bản kịp thời; tăng cường công tác chấn áp tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn, quan tâm, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng tù tha về có cuộc sống ổn định.

+ Giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn còn tồn đọng, thường xuyên tuần tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Giải quyết tốt các vướng mắc, sửa chữa về các vấn đề hộ khẩu, CMND và công việc khác có liên quan đối với công dân đề xuất, kiến nghị giải quyết. Nghiêm cấm cán bộ và nhân dân tự ý tẩy xóa, sửa chữa thông tin trên các giấy tờ được nhà nước, cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân.

+ Niêm yết các quy định về thu phí, lệ phí công khai nơi làm việc theo quy định, không được gợi ý vòi vĩnh, đòi bồi dưỡng, sách nhiễu đối với công dân đến thực hiện và giao dịch công việc.

+ Hàng tháng vào ngày 25 thường trực ban công an báo cáo tình hình an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc, các thủ tục giấy tờ và các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn giải quyết của công an cho Đảng uỷ, UBND nắm và chỉ đạo