Thông báo lịch nghỉ 30/4; 1/5/2014 và lịch làm bù

Ngày 26/04/2014 14:00:13

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LUẬN KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luận Khê, ngày 25 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Căn cứ quy định nghỉ các ngày lễ Tết của Nhà nước;

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBND xã.

Văn Phòng UBND xã trân trọng thông báo:

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, đảm bảo cho người lao động được nghỉ liền ngày, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đã thông báo về việc nghỉ Tết và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014. UBND xã Luận Khê thực hiện nghỉ theo Đúng quy định.

Theo đó,dịp 30/4 và 1/5/2014, cán bộ công chức, viên chức nghỉ thứ sáu (ngày 2/5/2014) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 26/4/2014). Như vậy,kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ 30/4 đến hết 4/5/2014.

Trong thời gian nghỉ, Các Đ/C cán bộ công chức còn có công việc được giao mà chưa hoàn thành thì tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đúng tiến độ.

VP. UBND XÃ

Phạm Minh Thảo

Thông báo lịch nghỉ 30/4; 1/5/2014 và lịch làm bù

Đăng lúc: 26/04/2014 14:00:13 (GMT+7)

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LUẬN KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luận Khê, ngày 25 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Căn cứ quy định nghỉ các ngày lễ Tết của Nhà nước;

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBND xã.

Văn Phòng UBND xã trân trọng thông báo:

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, đảm bảo cho người lao động được nghỉ liền ngày, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đã thông báo về việc nghỉ Tết và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014. UBND xã Luận Khê thực hiện nghỉ theo Đúng quy định.

Theo đó,dịp 30/4 và 1/5/2014, cán bộ công chức, viên chức nghỉ thứ sáu (ngày 2/5/2014) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 26/4/2014). Như vậy,kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ 30/4 đến hết 4/5/2014.

Trong thời gian nghỉ, Các Đ/C cán bộ công chức còn có công việc được giao mà chưa hoàn thành thì tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đúng tiến độ.

VP. UBND XÃ

Phạm Minh Thảo