Truy cập

Hôm nay:
7
Hôm qua:
133
Tuần này:
359
Tháng này:
1124
Tất cả:
248351

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban UBND

Ngày 28/10/2016 16:24:26

Chiều ngày 28/10/2016 Đ/c Cầm Thanh Xứng Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị giao ban tuần 43 kết luận chỉ đạo giao nhiệm vụ công tác tuần 44 của UBND xã

Chiều ngày 28/10/2016 UBND xã tổ chức Hội nghị giao ban tuần 43 Đ/c Cầm Thanh Xứng Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Lang Thanh Lê Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã; các ban nghành đoàn thể; toàn thể cán bộ công chức, CB bán chuyên trách, cán bộ khuyến nông viên thôn bản.
căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần 43 mà Văn phòng thống kê đã báo cáo; cùng với các ý kiến tại hội nghị Đ/c Chủ tịch UBND đã có ý kiến kết luận chỉ đạo giao nhiệm vụ tuần 44 UBND xã cụ thể như sau:
Các Đ/c cán bộ công chức tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch.
- Đ/c Hiếu và Đ/c Dịch giám sát, đôn đốc cán bộ KNV chăm sóc Ngô đông, thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc gia cầm
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể CCB, HPN kiểm tra tình hình phát triển mô hình cây bưởi diễn.
- Đ/c Văn và đ/c Phòng phối hợp kiểm tra việc gây ách tắc cống rãnh giao thông tại đoàn đường nhà Ông Gắng thôn Chiềng. chỉ đạo giải tỏa kịp thời.
- Đ/c Tuấn Văn hóa tổng hợp lập danh sách trình hội đồng chiều thứ 5 ngày 03/10/2016 và làm băng zôn tuyên truyền hưởng ứng ngày đại đoàn kết toàn dân 18/11/2016.
- Đ/c Thảo VP tham mưu soạn thảo VB phát động làm VS môi trường đường làng, ngõ xóm chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc
- Đ/c Nhất tham mưu soạn thảo văn bản, thủ tục trình huyện phê duyệt thay đổi thông tin hộ gia đình hưởng chính sách theo QĐ 33 của Chính phủ hoàn thành trước ngày 4/11/2016.
- Cán bộ công chức phụ trách điểm phối hợp với các đoàn thể tiếp tục tổ chức nghiệm thu làm nhà ở theo QĐ 33 hoàn thiện hồ sơ đề nghị ngân hàng giải ngân cho vay vốn.
- Bộ phận chính sách phối hợp với các đoàn thể vận động hộ gia đình ông Ệt thôn Yên Mỹ làm nhà kịp tiến độ để nghiệm thu có cơ sở để huyện hỗ trợ.
- Đ/c Hiếu tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết năm tài chính 2016 TNTG theo kế hoạch
- Đ/c Lê Thảo hỗ trợ các thôn hoàn thành Quy ước thôn bản báo cáo UBND khi tất cả các thôn hoàn thành, thời gian hoàn thành vào ngày 20/11/2016.
- Đ/c Hương tham mưu soạn thảo Thông báo kết quả kiểm tra các thôn. Đề nghị các thôn khắc phục, bổ sung hồ sơ sổ sách còn thiếu sót. Đồng thời đề nghị cán bộ công chức phụ trách điểm đôn đốc các thôn tổ chức thực hiện báo cáo kết quả về UBND xã.
- Đ/c văn tổ chức đánh giá hoa màu giải tỏa mặt bằng bãi tập Quân sự.
Trên đay là Ý kiến kết luận, chỉ đạo giao nhiệm vụ của Đ/c Chủ tịch UBND xã. VP UBND thông báo để các đ/c Cán bộ công chức quan tâm tổ chức thực hiện.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tuần đề nghi CBCC bao cáo trên hệ thống cổng thông tin điện tử của xã vào sáng thứ 6 hàng tuần ở giạng soạn thảo tin bài


Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban UBND

Đăng lúc: 28/10/2016 16:24:26 (GMT+7)

Chiều ngày 28/10/2016 Đ/c Cầm Thanh Xứng Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị giao ban tuần 43 kết luận chỉ đạo giao nhiệm vụ công tác tuần 44 của UBND xã

Chiều ngày 28/10/2016 UBND xã tổ chức Hội nghị giao ban tuần 43 Đ/c Cầm Thanh Xứng Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Lang Thanh Lê Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã; các ban nghành đoàn thể; toàn thể cán bộ công chức, CB bán chuyên trách, cán bộ khuyến nông viên thôn bản.
căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần 43 mà Văn phòng thống kê đã báo cáo; cùng với các ý kiến tại hội nghị Đ/c Chủ tịch UBND đã có ý kiến kết luận chỉ đạo giao nhiệm vụ tuần 44 UBND xã cụ thể như sau:
Các Đ/c cán bộ công chức tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch.
- Đ/c Hiếu và Đ/c Dịch giám sát, đôn đốc cán bộ KNV chăm sóc Ngô đông, thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc gia cầm
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể CCB, HPN kiểm tra tình hình phát triển mô hình cây bưởi diễn.
- Đ/c Văn và đ/c Phòng phối hợp kiểm tra việc gây ách tắc cống rãnh giao thông tại đoàn đường nhà Ông Gắng thôn Chiềng. chỉ đạo giải tỏa kịp thời.
- Đ/c Tuấn Văn hóa tổng hợp lập danh sách trình hội đồng chiều thứ 5 ngày 03/10/2016 và làm băng zôn tuyên truyền hưởng ứng ngày đại đoàn kết toàn dân 18/11/2016.
- Đ/c Thảo VP tham mưu soạn thảo VB phát động làm VS môi trường đường làng, ngõ xóm chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc
- Đ/c Nhất tham mưu soạn thảo văn bản, thủ tục trình huyện phê duyệt thay đổi thông tin hộ gia đình hưởng chính sách theo QĐ 33 của Chính phủ hoàn thành trước ngày 4/11/2016.
- Cán bộ công chức phụ trách điểm phối hợp với các đoàn thể tiếp tục tổ chức nghiệm thu làm nhà ở theo QĐ 33 hoàn thiện hồ sơ đề nghị ngân hàng giải ngân cho vay vốn.
- Bộ phận chính sách phối hợp với các đoàn thể vận động hộ gia đình ông Ệt thôn Yên Mỹ làm nhà kịp tiến độ để nghiệm thu có cơ sở để huyện hỗ trợ.
- Đ/c Hiếu tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết năm tài chính 2016 TNTG theo kế hoạch
- Đ/c Lê Thảo hỗ trợ các thôn hoàn thành Quy ước thôn bản báo cáo UBND khi tất cả các thôn hoàn thành, thời gian hoàn thành vào ngày 20/11/2016.
- Đ/c Hương tham mưu soạn thảo Thông báo kết quả kiểm tra các thôn. Đề nghị các thôn khắc phục, bổ sung hồ sơ sổ sách còn thiếu sót. Đồng thời đề nghị cán bộ công chức phụ trách điểm đôn đốc các thôn tổ chức thực hiện báo cáo kết quả về UBND xã.
- Đ/c văn tổ chức đánh giá hoa màu giải tỏa mặt bằng bãi tập Quân sự.
Trên đay là Ý kiến kết luận, chỉ đạo giao nhiệm vụ của Đ/c Chủ tịch UBND xã. VP UBND thông báo để các đ/c Cán bộ công chức quan tâm tổ chức thực hiện.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tuần đề nghi CBCC bao cáo trên hệ thống cổng thông tin điện tử của xã vào sáng thứ 6 hàng tuần ở giạng soạn thảo tin bài


Từ khóa bài viết:,